Een taxateur krijgt geregeld eisen opgelegd waarop het taxatierapport aan moet voldoen. Maar waar moet de taxateur eigenlijk zelf aan voldoen? Of beter gezegd: “welke competenties moet hij hebben?”. Het gekke is dat er geen wettelijke beroepsvereisten zijn bij een beroep met zulke grote (financiële) consequenties. Om deze vraag toch te kunnen beantwoorden moet er eerst gekeken worden naar de algemene beginselen die op alle Register-Taxateurs van toepassing zijn en vervolgens naar de eisen die specifiek ingaan op het type vastgoed dat men taxeert.

De algemene beginselen voor een taxateur zijn heel helder:

  • Professioneel gedrag
  • Vakbekwaamheid
  • Integriteit
  • Objectiviteit en onafhankelijkheid
  • Zorgvuldigheid en transparantie
  • Vertrouwelijkheid

Als particulier moet je ervan uit kunnen gaan dat de taxateur ethisch en integer handelt volgende regels waaraan de taxateur zich aan heeft geconformeerd. Deze regels komt voort uit zowel nationale wetgeving, als Europese standaarden die speciaal hiervoor zijn opgesteld. Maar niet alleen een particulier, maar bijvoorbeeld ook geldverstrekkers of overheidsinstellingen moeten hiervan uit kunnen gaan. De uitkomst van deze principes is een goed onderbouwd en aantoonbaar taxatierapport. Het spreekt voor zich dat dit alleen kan wanneer nauwkeurig alle gegevens worden vastgelegd in een dossier en dit ook netjes wordt bewaard. 

Al zijn er geen specifieke beroepsvereisten aan het vak van taxateur, wel zijn er instroomvereisten waar hij aan moet voldoen om überhaupt zich te laten registreren. Dit zijn met name opleidingsverplichtingen en jaarlijkse certificeringen, maar ook een goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal, rekenkundige- (minimaal niveau 3F) en digitale vaardigheden.

De eisen die ingaan op het type vastgoed dat men taxeert, komen tot uiting in het soort vastgoed dat je mag taxeren. Betreft het een woning, hotel, vakantiepark of boerderij? Het soort vastgoed dat een taxateur mag taxeren wordt bepaald in welke ‘kamer’ hij is ingeschreven. Is dat ‘wonen’, ‘bedrijfsmatig vastgoed’ of ‘landelijk en agrarisch vastgoed’? De taxaties die Taxerik uitvoert vallen allen onder de kamer ‘wonen’. Heel concreet zijn dit panden op de woningmarkt (dus niet midden- en kleinbedrijf, bedrijfsmatig vastgoed of de agrarische markt)? Is het werkgebied lokaal/regionaal met een straal van maximaal 20 km? En wordt er methodisch? En betreffen het taxaties voornamelijk voor verkoop, aankoop, financiering en erfpacht? 

Al deze eisen hebben als doel het taxatierapport compleet en systematisch uit te werken en de waarde goed te onderbouwen. 

Vragen over bovenstaande blog? Bel of mail mij gerust!  

Bronnen:

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Nederlands Woning Waarde Instituut