Grote waardeverschillen tussen taxatierapporten bij een zelfde woning? In het TV-programma ‘De Monitor’ werd in 2016 al een situatie geschetst waarbij in het ene taxatierapport een waarde gaf van € 22.000 hoger dan in het andere. Dit soort situaties hoor ik als taxateur op verjaardagen regelmatig voorbijkomen met als toevoeging dat de taxateur wel erg veel naar de wil van zijn of haar opdrachtgever toe aan het taxeren is. Een negatief beeld over taxateurs leeft er daardoor behoorlijk. Vaak zijn ongeloofwaardige waarderingen het gevolg van het gebrek aan onafhankelijkheid.  

Tegen dit beeld probeer ik ‘te strijden’ door vakkundig, transparant en onafhankelijk te werk te gaan. Echter zie ik dat de richtlijnen die er voor taxateurs gelden niet altijd even helder zijn voor consumenten maar ook voor financieel adviseurs. Een paar voorbeelden?

Een financieel adviseur vraagt mij een waardeverklaring op papier te zetten voor een woning die later in de verkoop zal gaan. Mag dat? Nee, dat is niet toegestaan. Een professionele taxatiedienst moet voldoen aan uitgebreide vereisen en daarvoor moet een zorgvuldig onderzoek aan te grondslag liggen. Het afgeven van alleen een waarde, zonder goed onderzoek en onderbouwing is dus niet meer mogelijk.

Een andere veelvoorkomende vraag die bekenden mij stellen is: “wat is mijn woning waard over bijvoorbeeld 6 maanden of 1 jaar?”. Ondanks dat dit een goede vraag is en dit van invloed zou kunnen zijn op een aankoopbeslissing mag ook dit niet getaxeerd worden. Deze zogenoemde ‘waardepeildatum’ moet altijd op of vóór de inspectiedatum liggen.

Een situatie die zich in het verleden vaak afspeelde is het uiten van een gewenste waarde door een opdrachtgever of financieel adviseur. Ook dit is een halt toegeroepen waarbij de taxateur de taxatieopdracht zelfs moet weigeren of teruggeven.

Naast bovenstaande verboden zijn er tal van situaties te bedenken die een stuk duidelijker zijn zoals het taxeren voor een bloed- of aanverwant familielid of het taxeren van een woning waarbij het taxatiebedrijf verkopend of aankopend makelaar is.

Onder het mom ‘door schade en schande is men wijs geworden’ zijn de regels de laatste jaren behoorlijk aangescherpt. Als taxateur is het mijn taak nauwlettend met deze regels om te gaan en helder te communiceren naar mijn opdrachtgevers.

Bronnen:

www.nrvt.nl

KRO-NCRV – De Monitor

TeGoVa – Blue Book

Vragen over bovenstaande column?

Bel of mail mij gerust!